Integrated SDG Management (ISM©)

= Creating Shared Value (CSV)

Accelerator hiervoor: 4D© SDG Gaming


Een voorbeeld van de meest actuele cijfers (2017) m.b.t. de SDG's in Nederland ( herkomst cijfers: waarstaatjegemeente.nl ).
SDG5 - Gendergelijkheid, scoort het laagste. SDG 14 - Leven in het water, heeft geen cijfers.
Ook de andere SDG's hebben veel aandacht nodig om de 100% te bereiken in 2030.