Controles


Controles

Alles in het SPEL is gebaseerd op de d20 CONTROLE en er wordt naar verwezen als MOEILIJKHEIDS CONTROLE (MC).

Alle CONTROLES werken op dezelfde manier:

 • gooi met de d20 dobbelsteen
 • voeg je Basis TALENTEN (BT) toe (zie KARAKTER blad),
 • voeg de relevante Situationele TALENTEN (ST) toe (zie KARAKTER blad),
 • het totaal is jouw CONTROLE Resultaat (CR)
 • let op: een worp van een NATUURLIJKE 20 zal er voor zorgen dat je altijd slaagt, een NATUURLIJKE 1 zorgt er voor dat het altijd mislukt.

Het CONTROLE resultaat is een doel dat de SPELER moet halen om een ACTIE te laten slagen. We raden aan om de TEAM WERK CONTROLE (hieronder) te gebruiken, in plaats van individuele ACTIES uit te voeren, voor dingen die de hele GROEP doet of voor zéér moeilijke ACTIES.


ACTIE, een WEZEN aanvallen:

 • (Gooi d20) aantal ogen d20 + BT + ST = CR,
 • Indien het CR >= PANTSER KLASSE (PK) van het WEZEN: aanval slaagt,
 • Indien CR < PK: aanval mislukt, GM geeft aan wat de consequentie is voor het KARAKTER.


ACTIE, een VAARDIGHEID uitvoeren:

Moeilijkheids Controle (MC)Voorbeeld VAARDIGHEDEN
Zeer Makkelijk (0)Let op iets groots in het volle zicht
Makkelijk (5)Beklim een geknoopt touw
Gemiddeld (10)Hoor een luide naderende bewaker
Stoer (15)Rig een wagenwiel om eraf te vallen
Uitdagend (20)Zwem in stormachtig water
Formidabel (25)Open een goed slot
Heroïsche (30)Spring over een kloof van 9 meter
Bijna onmogelijk (40)Volg een groep Orks over harde grond na 24 uur regen

Voorbeeld, TALENT = een kamer doorzoeken met MC17 (=stoer, bepaald door de GM):

 • (Gooi d20) aantal ogen d20 + ST = CR,
 • indien CR >= 17: mag het worden uitgevoerd,
 • indien CR < 17: niet uitvoeren, GM geeft aan wat de consequentie is voor het KARAKTER.

TEAM WERK CONTROLE:

Als je een ACTIE collectief probeert, kun je één CONTROLE toepassen, waarbij je de hoogste BC en SC van een SPELER gebruikt. Dit kan handig zijn voor ACTIES met een hoge MC-inschatting. Als de CONTROLE mislukt, mag er door niemand in de GROEP een nieuwe poging worden ondernomen totdat iemand in de GROEP een NIVEAU omhoog gaat.


Zoeken: MC 17 of hoger

Zoeken wordt gebruikt om dingen te vinden die niet openbaar zijn. Geheime deuren, vallen en valse vloeren zouden in deze categorie vallen.


Luisteren: MC 17 of hoger

Je moet altijd goed luisteren terwijl je een kelder verkent; je kunt geluiden horen die aanwijzingen geven. Om iets te horen, moeten alle KARAKTERS stoppen met bewegen en heel stil zijn. Harnassen en wapens rammelen en ratelen als je beweegt, waardoor je luisterpogingen bederven. Om naar geluid te luisteren, vertel je de GM dat je dit doet. De GM zal gooien om te zien of je iets hoort. Als je bij gesloten deuren luistert, kan elk KARAKTER het één keer proberen. Ondode wezens, zoals skeletten en geesten, maken helemaal geen geluid. Bij een deur bij een waterval is luisteren bijvoorbeeld bijna onmogelijk en de GM moet de MC aanpassen aan de situatie, misschien zelfs door 10 toe te voegen aan de vereiste rol.


Passieve controles

Passieve controles zijn controles die automatisch door de GM worden uitgevoerd. Elfen hebben bijvoorbeeld een passieve controle om geheime deuren te detecteren.