Achtergrond (V2)


Achtergrond verhaal (deels fictie/fantasy)

Voor de verkiezingen van 2021 in Nederland heeft men voor personen met een handicap (vanuit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) een andere vorm van informatie-verstrekking gedaan vanuit het ministerie van VWS.

Deze andere vorm bestaat er uit:

 • alle politieke partijen hebben hun partij programma’s vertaald naar de SDG’s (een duidelijke uitleg vind je hier en hier ook)
 • deze SDG’s zijn vervolgens vertaald naar de 5P’s (Partnership, Peace, People, Planet, Prosperity)4D SDG Poly©: De 17 doelen en de 5P'sHuiswerk-opdracht:
Met behulp van de game 4D SDG Poly© (zie plaatje hierboven) kom je meer te weten over de SDG's en de 5P's.
Klik op alle links en voer opdracht 1 t/m 5A uit --(WW/VAA - nog doen)--


Als huiswerk is uitgevoerd, lees hier dan verder:
Deze nieuwe vorm van informatie-verstrekking is zeer goed aangeslagen bij de doelgroep - ruim 2 miljoen meer stemmers vanuit deze doelgroep van gehandicapten (van de 2,2 miljoen stemmers) heeft zijn/haar stem uitgebracht. Een ongekend succes!

Daarnaast was de ‘bijvangst’ (door de massale verspreiding via social media) dat alle Nederlanders opeens zagen dat de politieke partijen meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze verschillen, dat mensen meer met elkaar gemeen hebben dan dat ze verschillen. Ook de politieke partijen hebben dit ingezien. Er is toen collectief besloten (in de tweede/eerste kamer) om alle politieke partijen af te schaffen en de SDG-partij op te richten zonder politieke agenda maar wel met de 17 doelen en de 169 uitgangspunten/indicatoren.

Extra Corona-inzichten (Quote Churchill: never waste a good crisis ;)

 • dat de onroerend goed markt en de aandelen handel het heel erg goed deden tijdens deze moeilijke periode heeft het inzicht versterkt/duidelijk zichtbaar gemaakt dat het oude €co-nomische denken (homo economicus) niet gebaseerd is op het welzijn van de bevolking/wereld maar gebaseerd is om de rijken nog rijker te maken (B.C. = Before Corona) - het onjuiste Monopoly-spel-principe
 • het nieuwe #eco-nomische denken (hominde socialis) - de Donut-economie (van Kate Raworth) - is verheven tot de nieuwe standaard / de SDG doelen zijn daar logisch aan gekoppeld (A.C. = After Corona)

De stap van 'ME' naar 'WE' (flip de M)Hoe gaan we het uitgangspunt ' Welvaart voor iedereen' A.C. concreet vormgeven?

Geld en belastingen zijn niet meer nodig, we gaan werken met het systeem van boekhoudkundig kapitaal; dit is een 3000 oud systeem dat werkt zonder fysiek geld; het werd B.C. al (oneigenlijk) gebruikt door banken, overheden en multi-nationals.
Principe: iedere volwassen inwoner wordt aangesloten op het wereldwijde digitale betaal-systeem (veilig door block-chain) d.m.v. een digitale rekening bij de CMN (Citizen Multi National), deze zorgt ervoor dat iedere volwassen inwoner het recht krijgt om zijn/haar eigen vermogen (Kk = Kosteloos kapitaal) zelf te creëren om zijn/verplichtingen mee te voldoen. Men start sowieso met een maandelijks basis-kapitaal van 2.600 Kk (een nieuwere vorm van basis-inkomen dus).

De basis van wie beslissingen mag nemen is deze oude indianen-wijsheid:

 • in tijden van oorlog beslist de meest sterkste, in tijden van vrede de meest wijze

Op basis van deze oude wijsheid is de Wijsheid & Integriteit (W&I) check gemaakt:

 • iedere Nederlander die klaar is met zijn/haar opleiding mag op zijn/haar verjaardag deze W&I check doen,
 • gebaseerd op de uitkomsten van deze toets zal de 5P worden geïnstalleerd op 1-1 van ieder jaar, voor 1 jaar (bestuur op basis van Wijsheid & Integriteit) - iedereen kan dit zijn; deze W&I-uitkomst bepaalt ook de waardigste functies in Nederland - hiermee zijn SDG5 en SDG10 opgelost, er is gendergelijkheid én gelijkheid.

Dit heeft geresulteerd in de volgende constructie voor Nederland, die het pilot-land voor de wereld is. Ieder land krijgt dezelfde duurzame & transparante structuur:

 • een coachend bestuur volgens het 5P-principe met 6 rollen en bijbehorende SDG's (iedere P heeft SDG-ministeries die daaronder vallen):Het 5P/O-logo met de VN als observator (de 6e rol)
  • rol Partnership - premier-verbinder/coach - de Global Master (GM) van Nederland = SDG 17
  • rol Peace - vice-premier = SDG 16
  • rol People- SDG 1, 2, 3, 4, 5 = core SDG 1
  • rol Prosperity- SDG 7, 8, 9, 10, 11 = core SDG 8
  • rol Planet- SDG 6, 12, 13, 14, 15 = core SDG 13
 • de 6e rol is die van de VN als Observator (O) - de coach

Hiermee kan de Gouden Tijd (2030) voor de wereld neergezet worden. Een wereld in Vrede en Welvaart voor iedereen. Een Verenigde Mensheid i.pv. Verenigde Naties, een singleton wereld-regering vanuit vertrouwen.

Echter eerst moet de pilot '5P/O' (jullie als GROEP) aantonen dat ze het waard zijn om als voorbeeld te dienen voor de wereld.